צור קשר

עמותת ותיקי הגליל
ד.נ. גליל עליון
מיקוד: 1210000

04-6817944

לשליחת מייל: NogaS@galil-elion.org.il

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99%E2%80%AD/@33.2358412,35.5783377,17z/data=!4m2!3m1!1s0x151ebd7120b76a47:0xfafda1364bc731f3