בית כסיף

מנהלת הבית: יהודית המאירי

טלפון בבית: 04-6948567

טלפון נייד: 054-7948765