בית אלה

מנהל הבית: יוחאי בראון

טלפון בבית: 04-6901649

טלפון נייד: 057-7315825