בית סבי"ם

מנהלת הבית: אנג'לה ינטיאן

טלפון בבית: 04-6988382

טלפון נייד: 052-6043590