בית סביון

מנהל הבית: ורדה אלמוג

טלפון בבית: 04-6946391

טלפון נייד: 052-2858144