גיל עד

מנהל הבית: מריו רפפורט

טלפון בבית: 04-6952100

טלפון נייד: 052-3204782