מרכז סיעודי

מנהל הבית: אריק מנלסון

טלפון בבית: 04-6948297

טלפון נייד: 052-3543319