סב - דן

מנהלת הבית: רעיה בן צבי

טלפון בבית: 04-6953838

טלפון נייד: 050-7263958