סביון

מנהלת הבית: מירית מרון 

טלפון בבית: 04-6947228

טלפון נייד: 050-7773276