סיור בעקבות האיסלם

להלן האיסוף:

7:30 - צומת נחמיה (ליד המזנון לחיילים).

7:40 - צומת גומא (באלונית).

7:45 - חניון קדש של קק"ל (צומת כוח).