יום ראשון  20.3.2011

ישוב

מס' נוסעים

הלוך

חזור

ראש פינה

גדות

מחניים

איילת השחר

2 – רסקי

3 - אגד

4 – אגד

8 – הנה"ח

07:55

 

13:00

יסוד המעלה

חולתה

3 – בתיה,  סוזי

10 – אגד + ירחמיאל

07:40

 

13:00

יראון

מלכיה

רמות נפתלי

יפתח

מנרה

1 – אגד

3 – אגד

1 – אברגל, גורי

1 - אגד

3 - אגד

07:45

13:00

 

כ. סאלד

שאר ישוב

דפנה

4 – סיעודי

1 – צילה לובן

3 – עיגול + סיעודי

08:00

 

13:00

 

נאות מרדכי

להבות

הגושרים

ק. שמונה

1 – נכה [עזיז]

1 - נכה

1 +  אריאל

1 + נכה [אשר]

07:45

נכים

13:00

דן

הגושרים

מעין ברוך

2 – אגד

4

4 – אגד

08:00

 

13:00

שמיר

עמיר

ש. נחמיה

בית הלל

2 – סיעודי

3 – אגד / סיעודי

3 – מזכירות

2 – אסתר + רוזה

08:00

13:00

גונן

להבות הבשן

שמיר

3 – מרכולית

2 – אגד

2 - סיעודי

08:00

13:00

נאות

כ. בלום

10 – אגד

2 - אגד

08:10

 

13:00

 

ק. שמונה

כאמל + רחל

08:00

13:00

ק. שמונה

זיוה – הורדים

08:00

13:00

סעיד -  מטולה – דודי  + דרורה + כפר גלעדי

ספדי – מחזיר מחניים