חדר כושר

שעות הפעילות בחדר הכושר: 
בבוקר: בימים א' ג' ה' בשעות 08:30-6:30 
אחה"צ: בימים א' ג' ה' בשעות 19:00-16:30 
הפעילות בחדר הכושר מותאמת לאוכלוסייה מבוגרת. 
במקום ניתנת הדרכה אישית על ידי מאמנים ופיזאוטרפיסטים שהוכשרו לעבודה עם אוכלוסיות בוגרות.

מתעמלים ונהנים - חדר הכושר במרכז היום