מ.פ.ל | מרכז פעילות לילד

* דרושים לנו מתנדבים נוספים *
https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/hitnadvut/m-p-l/%D7%9E%D7%A4%D7%9C.jpg
רוחל'ה גרונר, גונן

נורית גולן, שמיר

עליזה איתן, עמיר