תודה מוותיקי קיבוץ מחניים

הננו להביע תודה והערכה לך ולמתנדבי "שומרי הנחל"

על האירוח המהנה, וההדרכה המענינת, בשמורת נחל שניר.

שאו ברכה במפעלכם.

באיחולי, המשך שיתוף פעולה,

 

בשם חברי קלו"ת

(וותיקי מחניים)

חיים אהרון