סיירת תקנים

תיקונים קלים בבתים של חברי קהילה בקש"ר:
קידוחים/תליית מדפים/תיקון והתקנת רשתות/איתור גורמי סיכון בבית וכו'..

לפרטים נוספים:
מיכל מורלי, מנהלת תחום התנדבות
טלפון: 04-6817944 שלוחה 5
נייד: 
052-6191973