מרחב לימודי מבוגרים

יד בן צבי תשע"ד:  לימודי גליל - על כל הבטיו   ברידג'
קורסי חיטוב המוח ופעילות עוגן הרם  סיורים לימודיים   גמלאידע תשע"ז

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%20-%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A8.JPG