דף הרשמה

לפתיחת הקובץ עם הטופס יש ללחוץ על הקישור למטה.
אחרי שהמסמך נפתח יש להדפיס אותו, למלא ולשלוח אלינו חזרה...
רישום ייכנס לתוקפו - רק לאחר קבלת אישור מהעמותה.
נתראה!
ĉ
ותיקי הגליל,
5 באוג׳ 2013, 2:13
Comments