חוברת שנת פעילות תשע"ה

לחוברת הדיגיטלית לחצו >> כאן

http://www.dmag.co.il/pub/galilelion/edu_space/index.html#1
* שימו לב: נפלה טעות בשם הקורס של ד"ר אלי ברוך בלימודים סמי-אקדמיים ביום רביעי.
הקורס הנכון הוא: סוגיות מתקופת הממלכה המאוחדת בישראל