לימודי גליל - על כל הבטיו

לימודי גליל – רשימת מרצים ונושאי הרצאות – סמסטר ב' תשע"ז
יום ד' – בין השעות 10:45-12:15
1/3/2017 פרופ' גונן שרון הדולמנים בשמיר
8/3/2017 פרופ' גונן שרון הניאנדרטלים
15/3/2017 ד"ר זאביק גרינברג חיים מרגלית קלוורינסקי, הנדלניסט היהודי הראשון בגליל
22/3/2017 פרופ' מוסטפא עבאסי העיר נצרת בימי המנדט ובעשור הראשון לקום המדינה
29/3/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק חידושים במחקר בתי הכנסת העתיקים בגליל
5/4/2017 כנס מחקרי גליל כנס מחקרי גליל
19/4/2017 ד"ר אלון מרגלית מבט חדש על קלעת נמרוד
26/4/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק יוספוס פלביוס והמרד הגדול בגליל
3/5/2017 פרופ' חיים גורן אדוארד רובינסון חוקר הגליל
10/5/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק הפילוסופיה הרביעית והקנאות הגלילית 
17/5/2017  ד"ר אמיר גולדשטיין מאבקיהם של תימני חלסה 1949-1955
7/6/2017 ד"ר מאיה דואני אדוארד רובינסון חוקר הגליל
ההיבט הגיאו-פוליטי של פרוייקט ייבוש החולה
14/6/2017  ד"ר שרה ארנון יזמות בפריפריה
21/6/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק הנהגה יהודית בגליל בימי המשנה והתלמוד
28/6/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק התוכנית ללימודי גליל – הצגתה מחשבות לעתיד וסיכום התוכנית בבית ותיקי הגליל
לתכניית הכנס ליחצו על התמונה
https://drive.google.com/file/d/0B9rujMUVYmDQV0luaVJFc1U5elk/view?usp=sharing