קורסים גמלאידע


קוד הקורס

שם הקורס

שם המרצה

סמסטר

יום

שעה

דרישות קדם

והערות

תיאור הקורס

מקום פנוי לגמלאים

2011112

נושאים נבחרים בתזונה (החוג לתזונה)

סנאית תמיר

א

ד

14:30-16:00

אין

הקורס יחשוף את הסטודנטים למחקרים החדשים מתחום התזונה, ויכלול מושגי יסוד בתזונה. חשיפה למחקרים של אפידימיולוגיה של תזונה, מחקרים קליניים בתזונה, מחקרים מולקולריים בתזונה. הנושאים יכללו מזון פונקציואלי, תוספי מזון, תזונה ומערכת החיסון, תזונה ומערכת קרדיוסקולית, הפרעות אכילה, השמנה, תזונה והקשר למחלות שונות.

 

8032145

ניהול משאבי אנוש-מרוכז (החוג לכלכלה וניהול)

גרי טריגר

ב

ה+ו

יום ה

 4:15-19:45
יום ו

 8:30-13:45

אין


יסודות ניהול משאבי האנוש בארגון, תפקידו של המשאב האנושי בהשגת מטרות הארגון, מגוון הפעולות בתפקידו של מנהל משאבי האנוש מבחינת הכנת, תפעול ותחזוקת המשאב האנושי. בקורס יידונו נושאים כמו מוטיבציה, מיון כוח אדם, פיתוח ארגוני ופיתוח קריירות.
3
8012159

מבוא לאסטרטגיה עסקית (החוג לכלכלה וניהול)

גרי טריגר

ב

ד

8:45-11:15

אין

מטרות ויעדים של הארגון העסקי, ניתוח הסביבה החיצונית שבה הוא פועל, ניתוח מתחרים, אבחון היתרון היחסי עם נקודות עוצמה ונקודות חולשה במשאבי הארגון. בנייה, הפעלה ובקרה של אסטרטגיה לארגון עסקי מנקודת ראות של מנכ"ל הארגון.

3

8011302

משפט עסקי

(החוג לכלכלה וניהול)

אביבה באומל

א

ג

11:00-14:00

אין

המשפט הוא חלק בלתי נפרד ממהותו ותפקודו של כל עסק.הקורס הינו קורס מבוא להכרות עם היחידה העסקית – במגזר הפרטי והציבורי – ועם עולם המשפט הרלבנטי לה בישראל. הקורס חושף את המשתתפים לסביבת העבודה המשפטית האופפת את העולם העסקי ולאתגרים המשפטיים הכרוכים בניהול עסק לעמוד על הפערים הבלתי נמנעים בין העקרונות המשפטיים למציאות העסקית בשטח, לרבות הפער שבין המשפט למציאות הנוהגת הלכה למעשה. הקורס מעניק ידע בסיסי בתחומים החיוניים לבעלי תפקידים בכל ארגון כלכלי, כמו דיני תאגידים, דיני חוזים, הגבלים עסקיים, דיני עבודה ועוד.

3

8022123

יסודות השיווק- מרוכז

(החוג לכלכלה וניהול)

יואב גל

ב

ה+ו

יום ה

 4:15-19:45 יום ו

 8:30-13:45

אין

הקורס מציג מושגי יסוד בשיווק ודן בניהול שיווק, טכניקות שיווקיות שונות, החלטות על קווי מוצרים, פרסום, מבצעי מכירות, אסטרטגיות שיווק, מדיניות הפצה וניהול, מוכרים ומכירות

3

8011110

מבוא לניהול-מרוכז

(החוג לכלכלה וניהול)

גרי טריגר

א

ה+ו

יום ה

 4:15-19:45 יום ו

 8:30-13:45

אין

מטרת הקורס ללמד את יסודות הניהול. נלמד על מקומו של המנהל במרכז ההצלחה העסקית.
הקורס יידון בהגדרת תפקידי המנהל, ביזמות, במנהיגות ניהולית, בשיטות ניהול "מסורתיות"
 ובשיטות ניהול שהתפתחו בסוף המאה שעברה. זה הוא קורס עיוני שיבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים.

3

8031226

משא ומתן עסקי

(החוג לכלכלה וניהול)

חגי אורנשטיין

א

ה

16:15-18:45

אין

משא ומתן הוא חלק אינטגרלי מחיי העסקים והעבודה בפרט, ומהחיים האישיים בכלל. בקורס יילמדו תיאוריות ומושגים מרכזיים בניהול משא ומתן, תוך מתן דגש יישומי על שימוש בידע לאבחון והבנת מצבים ותהליכים המתקיימים במהלך מו"מ, ועל רכישת מיומנויות בסיסיות בניהולו. בקורס ייסקרו הדינאמיקה והתהליכים המתרחשים בעת המו"מ, ויילמדו ויתורגלו כלי תכנון וניתוח, אסטרטגיות וטקטיקות לניהול מו"מ, הימנעות מכישלונות וממחסומים נפוצים, ועוד.

3

8011301

מנהיגות

(החוג לכלכלה וניהול)

ישראל אור

א

א

17:15-19:45

אין

קורס כללי בנושא המנהיגות כשבמוקדו סוגיית המנהיגות על היבטיה השונים, התפתחותה
והקשריה ההיסטוריים. נסקור את מושג המנהיגות על ציר הזמן מהעת העתיקה, ימי הביניים,
הרנסנס והעת החדשה. במקביל נבחן את מושג המנהיגות בראי הפילוסופיה, הסוציולוגיה,
הפסיכולוגיה החברתית ומדעי המדינה. קורס זה נועד להעניק כלים מעשיים וידע בסיסי בתחומים
החיוניים לבעלי תפקידים בכל ארגון ניהולי ו/או כלכלי.

3

1011501

נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה

(החוג לביוטכנולוגיה)

פרופ' חנוך סלור

א

ד

10:30

אין

הצגת עקרון הביוטכנולוגיה כמקצוע רב-תחומי. הביוטכנולוגיה ברפואה, בתעשיית המזון, באיכות הסביבה ובחקלאות. נדון בפיתוח תרופות בשיטות ביוטכנולוגיות, כולל שימוש בהנדסה גנטית. נלמד על שיטות לפיתוח דיאגנוסטיקה רפואית, שימושים ביוטכנולוגיים בפיתוח נוגדנים, בהדברה ביולוגית, בזיהוי והדברה של תאים סרטניים, בניתור וסילוק של מפגעים סביבתיים ובפתרון בעיות של פוריות על ידי הפריה חוץ רחמית.  נכיר "תאי גזע" לסוגיהם, כולל תאי גזע המתמיינים לתאי דם על סוגיהם השונים, וליצירה של תאי עצב. נדון בטכנולוגיה של שיבוט בעלי חיים וצמחים ובסיכויים והסיכונים הכרוכים בכך. נדון בבקרה גנטית על ביטויי גנים ואמצעים ביוטכנולוגיים לוויסות תהליכים אלה. נכיר כיווני מחקר חדשניים בפיתוח וייצור ביוטכנולוגי בארץ ובעולם. נתעדכן בחידושים ביוטכנולוגיים המהווים פריצת דרך משמעותית. נעבור על שיטות מהפכניות ביוטכנולוגיות לזיהוי מוקדם וטיפול במחלת הסרטן.

5

 

פרקים נבחרים בחקלאות מודרנית

(החוג לביוטכנולוגיה)

ד"ר רפי שטרן

א

ג

16:15

אין

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לנושאים מגוונים בתחום החקלאות המודרנית. הרעיון המרכזי הוא להציג על קצה המזלג כיצד ניתן לשלב בין הידע הביולוגי החדשני לבין המעשה החקלאי. נושאי הקורס שילמדו הם האבקה והפריה בנשירים, דילול והגדלת פרי בגלעיניים, שימוש בכלים מולקולריים לקידום  החקלאות, קונפליקטים בין מערכת חקלאית למערכת טבעית, חשיבות השמירה על שטחים חקלאיים פתוחים, תעשיית הפטריות, חקלאות וסביבה בעמק החולה, הנדסה גנטית בצמחים, התמודדות עם ה"פסילה" – המזיק הקשה של האגס, פיתוח מדדי השקיה למטעים, תהליך ייצור היין, אחסון פירות בעידן המודרני, פיתוח ההדברה הביולוגית

5

5011208

מבוא לסוציולוגיה-קב' 1 (החוג לעבודה סוציאלית)

גב' נדיה לוזון

א'

ב'

08:45

אין

הקורס נועד לערוך היכרות ראשונה עם הפרספקטיבה הסוציולוגית כדרך להבנת המציאות החברתית על מרכיביה. ממטרה זו נגזרים יעדים לימודיים אלה: א.       לימוד מושגי יסוד המשמשים ככלי לניתוח בסוציולוגיה. ב.        לימוד תיאוריות סוציולוגיות בתחומים אחדים: ריבוד חברתי, חינוך, סטייה ועוד.  ג.         פיתוח היכולת ליישם את המושגים והתיאוריות הנ"ל להבנת מצבים חברתיים ממשיים בחברה הישראלית.

2

 

מבוא לסוציולוגיה-קב' 2 (החוג לעבודה סוציאלית)

גב' נדיה לוזון

א'

ג'

12:30

אין

כנ"ל

2

5012118

החברה הישראלית-קב' 1 (החוג לעבודה סוציאלית)

גב' נדיה לוזון

ב'

ד'

08:45

אין

מטרות הקורס להציג פרספקטיבה לניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית שעיקרה הכרת מורכבותה והשסעים המרכזיים הקיימים בה, באמצעות ניתוח מקדים של הסכמה ומחלוקת סביב הזהות הקולקטיבית. במסגרת הקורס יוקנה ידע על המבנה החברתי המורכב מקבוצות אתניות ותרבותיות שונות ועל הקונפליקטים הנובעים מהרכב חברתי זה. כמו כן, נעמוד על תופעות ותהליכים של שינוי והמשכיות המתרחשים במציאות החברתית של שנות האלפיים ונבחן את התפתחותם במבט היסטורי.   לשם התמודדות עם תכני הקורס, מהסטודנט יידרש ידע והכרה בסיסיים עם אירועים ותופעות פנימיים וחיצוניים (בתוך החברה הישראלית ובן לאומיים) הקשורים בעיצובה של החברה הישראלית.

2

 

החברה הישראלית-קב' 2 (החוג לעבודה סוציאלית)

גב' נדיה לוזון

ב'

ד'

10:30

אין

כנ"ל

2

502120

היבטים חברתיים של הזקנה (החוג לעבודה סוציאלית)

ד"ר סמיר זועבי

ב'

ד'

16:15

אין

התארכות תוחלת החיים במאה ה-21 מעמידה את החברה וקובעי המדיניות בפני שינויים משמעותיים בהבטחה ושמירה על איכות חיים נאותה. סוגיות חברתיות כגון עמדות וסטריאוטיפים,  פרישה מעבודה, פנאי, שמירה על בריאות, מחלות כרוניות, שינויים במשפחה ותהליכים חברתיים-סביבתיים משפיעות על החברה בכלל ועל איכות חייו של הזקן בפרט. לתהליכים ושינויים אלה יש השלכות משמעותיות על תפקודם הפיסי, הנפשי והחברתי של אנשים מבוגרים, ועל האופן שבו הם נתפסים על ידי סביבתם ותופסים את עצמם ביחס למקומם בחברה. בקורס יוצגו סוגיות חברתיות מרכזיות בתחום הגרונטולוגיה ויידונו השלכותיהן על קביעת מדיניות והשפעתן על חיי הזקנים בישראל.

2

7011501-00

מבוא לאמנות המערב א

(רב תחומי)

ד"ר  גרוסמרק ציונה

א

א

10:30-14:00

 

הקניית ידע בסיסי על התפתחות אמנות המערב עד לעליית הרנסאנס במאה ה-14. נסקור את התרבויות העתיקות של אגן הים התיכון, את התפתחות אמנות אירופה - מיוון ורומא אל ימי הביניים ועד לאיטליה במאה ה-13. יושם דגש על לימודי נצרות וחשיבותה כגורם מעצב באמנות המערב. יצירות האמנות יוצגו בהקשרים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים.

3

7094840-00

מבוא למדעי הטבע

(רב תחומי)

פרופ'  לאור אורי

א

א

10:30-14:00

 

הקורס הוא מבוא שווה לכל נפש לפיסיקה בסיסית, מעט כימיה וביולוגיה הדרושים להבנת התהליכים השונים הקורים סביבנו ובעיות סביבתיות כגון התחממות כדור הארץ, החור באוזון וזיהום הסביבה. יתוארו בקצרה התפתחות הייקום וכדור הארץ והיווצרות החיים; היווצרות האטומים והחומרים הבסיסיים; מעט גנטיקה;  תופעות גיאולוגיות (הרי געש, רעידות אדמה וצונאמי); תופעות אקלימיות (רוחות קבועות, סוּפות) והשפעת האקלים על אזורים גיאוגרפיים שונים (מדבריות, יערות גשם ועוד).

3

7158745-00

אנתרופולוגיה של הבריאות והרפואה (רב תחומי)

ד"ר  ישראלי טל

א

א

10:30-12:00

 

הקורס יעסוק בתופעות הבריאות והחולי מנקודת ראות אנתרופולוגית-תרבותית. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים אנתרופולוגיים העוסקים בבריאות ורפואה, ויערך דיון בתהליכי הבניית הידע הרפואי והפרקטיקה הרפואית כתהליך חברתי ממוסד. מושגי הבריאות והחולי ייבחנו מתוך היבט של השוואה בין-תרבותית, יוצג המודל הביו-רפואי ומבקריו וידונו הדרכים בהן משנות טכנולוגיות רפואיות את תפישת הגוף האנושי ואת תפקידה של הרפואה.

3

7098457-00

פילוסופיה פוליטית

(רב תחומי)

ד"ר  רונן אביהו

א

א

12:30-14:00

 

קורס מבוא בפילוסופיה פוליטית ובתולדות המחשבה המדינית. הקורס יעסוק במשנות פוליטיות מרכזיות: תורות מדינה מהעת העתיקה (אפלטון, אריסטו); תפיסת המדינה בימי הביניים (אוגוסטינוס, אקווינס); תורות האמנה החברתית בעת החדשה (הובס, לוק, רוסו); תורות מדיניות מודרניות (ליברליזם, קומוניזם, פשיזם, אנרכיזם).

3

7098547-00

 (רב תחומי)האבולוציה התרבותית של האדם - חלק א 

ד"ר  שרון גונן

א

א

14:30-16:00

 

הקורס מביא מבוא כללי לפרהיסטוריה של האדם מהופעתם של הכלים הראשונים באפריקה לפני 2.5 מיליון שנים ועד הופעת האדם המודרני. נסקור את האבולוציה הביולוגית של המין הומו וקודמיו האוסטרלופיתקים, נבחן את הכלים שייצר האדם מכלי האבן הראשונים ועד הופעתם של כלים החקלאיים הראשונים. נפרט את השיטות בהן מתארכים את השכבות והממצאים ואת המתודה הארכיאולוגית בעזרתה נחשפים האתרים; נחקור את סביבתו של האדם הקדמון לאורך ציר הזמן ואת דרכי ההתנהגות שאפשרו לו לשרוד בתנאי הסביבה המשתנים. הקורס נותן דגש לסקירת תזונתו של האדם, תרבותו החומרית ותיאור הממצאים העדכניים מחפירות ארכיאולוגיות בעולם ובמיוחד מבקע הירדן הצפוני ועמק החולה.

3

7021712-00

פסיכולוגיה של נשים

(רב תחומי)

ד"ר  מור אביגיל

א

א

16:15-20:00

 

בעשורים האחרונים נהגו תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בתחום הפסיכולוגיה של האישה המתארות את ההתנסות הפסיכולוגית הנשית האותנטית בצורה חדשה ומאוזנת שלא הייתה כדוגמתה קודם לכן. משוחררות מכבלי הפרספקטיבות של הזרם המרכזי בפסיכולוגיה, שלרוב לא התבססו על חוותיהן הממשיות של נשים, פורשות בפנינו התיאוריות החדשות זוויות ראייה חדשות לגמרי בכל הקשור להוויה הפסיכולוגית הנשית. בקורס זה נתוודע לפסיכולוגיה של האישה מנקודת מבט אלטרנטיבית זו. נדון בתיאוריות החדשניות המתארות את ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית של נשים לאורך מעגל החיים, נבחן את ההשפעות התרבותיות-חברתיות על תהליכים אלה ונתעמק בסוגיות שונות הקשורות לבריאותן הנפשית של נשים. המטרה המרכזית היא לפתח הבנה עמוקה של מכלול הגורמים המעצבים את הפסיכולוגיה של האישה על כל מורכבותה. חלק א' יתמקד בתיאוריות חדשניות בתחום ההתפתחות והאישיות, בדגש על השפעת התרבות והחברה על תהליכי ההתפתחות והתעצבות האישיות. חלק ב' יתמקד בסוגיות בבריאות הנפש של האישה, בדגש על הפרעות שבהן יש לנשים ייצוג רב במיוחד, כדוגמת הפרעות אכילה ודימוי גוף, דיכאון וכדומה.
*הערה: מי שלומד את הקורס כקורס חובה במקבץ ללימודי מגדר לא יכול ללמוד אותו בלימודי הפסיכולוגיה.

3

7012311-00

לוגיקה (רב תחומי)

ד"ר  רונן אביהו

א

ב

10:30:14:00

בקורס זה יש תרגול 

קורס בסיסי בתורת ההגיון (לוגיקה). מיועד להקניית כלי חשיבה ובסיס מתודי עבור תלמידי מדעי הרוח. הקורס מדגיש את חשיבותה של הלוגיקה כשפה סימבולית שבאמצעותה ניתן לבחון טיעונים בשפת היום יום, בפילוסופיה ובחשיבה מדעית בכלל. במהלך הקורס יילמדו ותורגלו היסודות העיקריים של הלוגיקה, תוך התייחסות לשאלות פילוסופיות ומתודולוגיות הכרוכות בלוגיקה

3

7072726-00

גבריות בעידן המודרני - תיאוריות, פרקטיקות ואוטופיות (רב תחומי)

מר  שוורץ ירון

א

ב

12:30-14:00

קורס שנת 

במהלך המאה העשרים, במקביל להתפתחות ולריבוי האסכולות הפמיניסטיות, החלו גם גברים להתבונן בעצמם ובגבריות כתופעה. מספר הוגים מרכזיים ומורים רוחניים מהמערב ומהמזרח עסקו במהות הגבריות וניסו לבחון האם אפשר להציע תחליף לדומיננטיות הגברית, למשיכה לאלימות, לתחרותיות וכד'. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: היכרות עם תחום לימודי הגבריות, דור ראשון ודור שני (תיאוריה), סימבוליות גברית, טקסי חניכה, מיסטיקה גברית ואקולוגיה גברית, בריאות נפש ומיניות הגבר, גבריות משוחררת, ותפקידי נשים מול תפקידי גברים בעידן המודרני.

3

7011902-00

מבוא לסוציולוגיה (רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

א

ב

14:30-18:00

בקורס זה יש תרגול 

הקורס עוסק בהקניית מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנת התנהגות חברתית, תהליכים חברתיים ומוסדות חברתיים. הקורס יעסוק בהמחשה וביישום של המושגים, התיאוריות והמחקרים הסוציולוגיים לניתוח והבנה של סוגיות חברתיות ממשיות. בין הנושאים שיידונו: סוציולוגיה כמדע, האספקט התרבותי של החברה, חברות וחינוך, משפחה, קבוצות וארגונים, קונפורמיות וסטייה חברתית, "אחרות" בחברה,ריבוד וניעות חברתית, התנהגות קולקטיבית ותנועות חברתיות, תהליכים דמוגרפיים, קהילות ועיור, תהליכי גלובליזציה.

3

7021705-00

סוגיות בפסיכולוגיה ארגונית (רב תחומי)

ד"ר  טריגר גרי

א

ב

14:30-16:00

 

יוצגו מושגים, תיאוריות וגישות בנושאי הפסיכולוגיה הארגונית ויתורגלו ניתוח בעיות, מצבים ותהליכים בארגונים, כדי להבין ארגונים שונים והתנהגות יחידים בתוך הארגונים. במהלך הקורס נלמד על סגנונות התמודדות היחיד בארגון, נעבור על נושאים כמו מוטיבציה לעבודה, מנהיגות, התמודדות עם קונפליקטים ועוד.

3

7023497-00

חינוך תחת משקפיים מגדריות (רב תחומי)

מר  שוורץ ירון

א

ב

14:30-16:00

 

בית הספר, כמכלול, מייצר ייצוג של אי השוויון המגדרי הנהוג בחברה, כיוון שבמסגרתו נחשפים הסטודנטים מדי יום למסגרת פדגוגית-ניהולית המֵחקה ומדגישה את הפערים בין גברים לנשים. ניסיונות שנעשו בעשרים השנים האחרונות, בארץ ובעולם, להטעמת תכנים מגדריים במסגרות החינוכיות, יצרו מגוון רחב של דילמות ביחס להצלחת תהליך הלמידה, לתחרותיות, לאלימות, לתרבות הגוף, לעיצוב הזהות המגדרית, לתפיסות שונות של מיניות ולגיוס הצבאי - בכולן נעסוק בקורס זה.

3

7098480-00

עקרונות הפילוסופיה הסינית (רב תחומי)

ד"ר  ישי גדי

א

ב

14:30-16:00

 

השיעור מציג את מחשבת סין הקלאסית על פי סדר הנושאים שלהלן: מחשבת סין כמסורת פילוסופית; שאלת הבריאה כנקודת מוצא; אומנויות החיזוי: מאמונות תפלות ועד להבנות מעמיקות; הקונפוציאנים: הטכסים (li) וכיבוד האבות (xiao); הדאואיסטים והחזון האקולוגי; סוגיית טבע האדם, שאלות המוסר, הדימויים והפרקטיקה; שאלת הדת והקדושה בקונטקסט הסיני; שאלת הידיעה וקונטקסט המציאות; הנפש, היחיד והקהילה; הבודהיזם הסיני והזן; הנפש והעיקרון: מחשבת סין בתקופות סונג ומינג (1127-1644).

3

7012324-00

הפילוסוף הדאואיסטי גואנגדזה (רב תחומי)

ד"ר  ישי גדי

א

ב

16:15-18:00

 

בין הטקסטים הפילוסופיים הקלאסיים בסין, הג'ואנג דזה אשר התגבש במאה הרביעית לפה"ס בולט בסגנון שלו אשר שובה את הלב בשימוש יוצא דופן בדמיון פואטי, יצירתיות, רב-פניות, ושימוש בהיגיון סותר ומשחרר. כמבוא להבנת הטקסט נציג את הקונטקסט ההיסטורי והרעיוני של התקופה. לאחרונה, התפרסם התרגום של דן דאור לג'ואנג דזה אשר הפך את הטקסט הרבה יותר נגיש עבור הקורא העברי. נלמד את הרעיונות שמביע הטקסט ורעיונות הפרשנים. בהקשר זה, בולטת התופעה, שלמרות המחקר העשיר הקיים, ממשיכים חוקרים עכשוויים לפרסם מחקרים חדשים לרוב המנתחים ומפרשים את הרעיונות של ג'ואנג דזה. בדיונים בשיעורים יושם דגש על גישות ורעיונות של מבקרים ופרשנים במאה העשרים והעשרים ואחת. נלמד את המבקרים המודרניים תוך לימוד הטקסט לפי סדר נושאי כגון טבע הקיום, טבע האדם, החיים האנושיים, הפעולה המעשית והכישרון, הידיעה, השפה, הנשגב, הרוחניות, ועוד.

3

7021512-00

שפת האמנות (רב תחומי)

גב'  רובינשטיין זהר

א

ב

16:15-20:00

 

מטרת השיעור זלסייע לסטודנטים שאינם בקיאים באמנות להבין נושאים בסיסיים כגון קומפוזיציה או פרספקטיבה; כיצד לקרוא את שפת התמונה ולנתחה; מה אומרים לנו הקו והצבע, ועוד.

3

7021416-00

מיניות האישה לגווניה

(רב תחומי)

ד"ר  שגיב רייס דפנה

א

ג

10:30-14:00

 

הקורס יעסוק במיניות האישה כפי שהוצגה ונחקרה על ידי גדולי התיאורטיקנים והפסיכולוגים, תוך קריאה חתרנית וביקורתית. נעקוב אחר ההיסטוריה של המיניות והתפתחות המיניות לאורך תקופות החיים של האדם מן הינקות, הילדות, גיל ההתבגרות, בגרות ועד לגיל המתקדם. נבחן את תקופת ההיריון, כדוגמה לתקופת שינויים במעגל החיים, הדורשת הסתגלות מחודשת ובהשלכותיה על החוויה המינית והזוגית.       נעקוב אחר השפעות 'מומחים' כגון: פסיכולוגים, רופאים, סקסולוגים וחברות תרופות על ההבניה והכינון של הגדרות כגון 'מיניות נורמלית' ו'דחף מיני תקין'. נדון בפטריארכליות והמדיקליזציה של גוף האישה ומיניותה, ונעסוק בהתייחסויות חדשות לאברי הרבייה ולמעגל התגובה המיני. כן נסקור פרדיגמות מוטות תרבות ומגדר להגדרה ולדיון בבעיות תפקוד מיני של נשים.

3

7012332-00

קווי יסוד לתולדות א"י בתקופה הפרסית (רב תחומי)

ד"ר  גרוסמרק ציונה

א

ג

12:30-14:00

 

הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי של התקופה הפרסית מראשית ימי שיבת ציון ועד לכיבוש ארץ ישראל ע"י אלכסנדר מוקדון. נתמקד באותם תהליכים ומאורעות שעיצבו את פני התקופה ונבחן את תרומתם והשפעתם על תולדות עם ישראל וארץ ישראל.

3

7012345-00

מבט מגדרי על הממסד הרפואי (רב תחומי)

ד"ר  שגיב רייס דפנה

א

ג

16:15-18:00

 

מאז המאה ה- 19 תחומים רבים בחיי היומיום חשופים לאבחנות רפואיות, מעקב, השגחה וטיפולים רפואיים. במפגש של עולם הטכנולוגיה, התרבות, הרפואה, מגדר, קפיטליזם גלובלי ושינויים חברתיים מהירים מתפתחת התייחסות חברתית-רפואית להתנהלויות חיים טבעיות. מתפתחת הבניית הגדרות ל'נורמליות' ו'תקינות' תיפקודית בתחומים כגון: פריון, הריון, גידול ילדים, מנופאוזה, תפקוד מיני ותהליכי הזדקנות. התייחסות זו בולטת בהתייחסותה לגופן של נשים ומיניותה של האישה בפרט.

3

7097421-00

פסיכולוגיה קוגנטיבית

(רב תחומי)

ד"ר  לזר יוסי

א

ג

19:15-19:15

מבוא לפסיכולוגיה וגם מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית.

מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם הפסיכולוגיה הקוגניטיבית תוך הקניית ידע הקיים ובעיות המחקר עמן מתמודדים החוקרים בחפשם פתרון לשאלות שטרם נפתרו. במהלך הקורס ינותח הקשר שבין קוגניציה להתנהגות תוך דגש על תהליכי זיכרון, תפיסה וקשב. למרות החלוקה המלאכותית לשלוש חטיבות מוקד, אין מדובר בתהליכים מבודדים אלא במערכת אחת של תהליכים שיש בתוכה קשרי גומלין. הגישה המרכזית שתוצג בקורס הינה גישת "עיבוד המידע", אם זאת אין בכך לרמז על דחייה של גישות אחרות או פסילתן. הקורס הינו קורס בסיסי וראשוני ומי שיבחר להעמיק את עולם הידע שלו בתחום צעיר ותוסס בעולם המדעי יעשה זאת בהמשך לימודיו לתואר ראשון או בתארים מתקדמים.

3

7012319-00

מבוא לפילוסופיה יוונית

(רב תחומי)

ד"ר  שביט אילת

א

ד

08:45-10:00

קורס שנתי
בקורס זה יש גם תרגול
 

ערש המחשבה המערבית קמה בפוליס היוונית של המאה השישית והחמישית לפני הספירה. הקורס יכיר לסטודנטים כמה מן הרעיונות והשאלות אשר עד היום מעצבות את חיינו, כגון מהו היסוד למציאות בה אנו חיים? מהו היסוד לידיעה שלנו על אותה מציאות? מהו הטוב ואיך לחיות חיים טובים? במקביל, נעסוק בחברה ובאנשים שעיצבו את אותן שאלות יסוד: תלס, פיתגורס, זנון, סוקרטס, אפלטון, אריסטו והפילוסופים ההלניסטים. מטרת הקורס להכיר לסטודנטים כלי חדש-ישן לשיפור חייהם: החשיבה הביקורתית והדיאלוג הפילוסופי. 

3

7012304-00

אדם חברה וסביבה

(רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

א

ד

10:30-12:15

 

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים בין החברה האנושית לסביבתה הטבעית. מתוך גישה מולטי-דיסציפלינרית יידונו מושגים ותיאוריות של יחסי חברה-סביבה מהיבטים שונים של אקולוגיה וסוציולוגיה, אסונות ומשברים אקולוגיים, היסטוריה ופילוסופיה, אומנות ומשפט, צמיחה כלכלית ותיעוש, ניהול מדיניות סביבתית ותהליכי גלובליזציה, מודעות וערכים אקולוגיים, תרבות ירוקה ותנועות חברתיות ירוקות בארץ ובעולם. בקורס ישולבו הרצאות אורח.

3

7012328-00

משפט ויישוב סכסוכים

(רב תחומי)

ד"ר  ג'בארין יוסף

א

ד

10:30-12:15

 

הקורס עוסק בתרומתו של המשפט ליישוב סכסוכים, למיתונם וקביעת גבולותיהם, או מנגד - להחרפתם. נדון בהיבטים המשפטיים והציבוריים של סוגיות רגישות שעלו בשנים האחרונות לשיח הציבורי בישראל, לרבות הפרדה בין גברים לנשים בתחבורה ציבורית, הפרדה על בסיס עדתי במערכת החינוך, זכויות אדם בשטחים, חופש ביטוי, ייצוג הולם של קבוצות מוחלשות במוסדות ציבוריים, ודת ומדינה.  דגש מיוחד יושם בקורס על הדילמות הקשורות לתפקידה הרצוי של מערכת המשפט בהבאת שינוי חברתי, כמו גם בדבר שאלת יכולתה, וגבולות יכולתה, להביא לשינוי זה. דיון בשאלות אלו יחייב בחינה ביקורתית של תפיסות ביקורתיות מקובלות בדבר תפקידו של המשפט ומקומו במערך החברתי הכולל. שאלות אלו ואחרות קשורות בטבורן לשסעים החברתיים המאפיינים את החברה היום בעידן של הגירה גלובאלית, מתחים בין-תרבותיים כמו גם עליית מעמדן של זכויות האדם והאזרח בספרה הבינלאומית, והן מתעוררות במלוא היקפן במציאות הישראלית.

3

7021419-00

תיאוריה ופרקטיקה של אקטיביזם מגדרי (רב תחומי)

ד"ר  הגר תמר

א

ד

14:30-16:00

 

בקורס זה נערוך הכרות עם ארגוני נשים בישראל, נתוודע לאידיאולוגיות שבבסיסם, למטרותיהם ולדרכי פעולתם. ניפגש עם נשים מארגונים אלו, שתספרנה על מטרות הארגון, על דרכי פעולתו, ניהולו ומבנהו. כדי להכיר מהו אקטיביזם מגדרי, הסטודנטים/ות יתבקשו להשתלב באחד הפרויקטים בארגונים הללו למשך מספר חודשים, לדווח על פעילותם/ן, ולשתף בהתלבטויות לאורך הדרך. בסיום הקורס יידרשו הסטודנטים/ות להגיש עבודה כתובה בה יסכמו את הפעילות ויתייחסו אליה גם תיאורטית, תוך שימוש במאמרים רלוונטיים הנוגעים לאופי הפעילות.

3

7023412-00

פסיכולוגיה של רגשות

(רב תחומי)

ד"ר  גולדברג אלון

א

ד

14:30-16:00

 

הקורס עוסק בהיבטים שונים של רגשות האדם מנקודת מבט התפתחותית. יידונו מקורות הרגש, הדרכים בהן הרגשות מווסתים וכיצד הרגשות משפיעים על התנהלות האדם.  במהלך הקורס תיבחנה מסגרות תיאורטיות שונות, כגון, תיאוריית ההתקשרות בהקשר של המערכת הרגשית. הקורס מעניק הבנה רחבה של רגשות האדם בחיי שיגרה וכן במצבי לחץ ודחק וכן מפתח יכולת לרפלקציה אישית של הסטודנט.

3

7012702-00

מבוא לפסיכולוגיה רב תחומי (רב תחומי)

ד"ר  לזר יוסי

א

ד

16:15-18:00

קורס שנתי
בקורס זה יש גם תרגול
 

מהי הפסיכולוגיה ומה מייחד אותה מתחומי עניין אחרים? ככל הנראה התשובה לכך נעוצה בעובדה שהפסיכולוגיה היא נחלת כולנו, ללא יוצא מהכלל – כולנו לומדים, חושבים מתנהגים מרגישים ונמצאים באינטראקציה חברתית בעולם. הקורס ידון ממעוף הציפור בכל אותם נושאים חשובים בהם נוגעת הפסיכולוגיה כדסיפלינה מקצועית, בינהם פסיכולוגיה פיזיולוגית, תפיסה, זכירה, הנעה וריגוש, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, תיאוריות אישיות, אינטליגנציה ומדידתה, פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה. שתי שאלות שילוו את מהלך הקורס הינן שאלת גוף ונפש ושאלת תורשה וסביבה. הכרת תחומי הפסיכולוגיה השונים תשמש בסיס לקורסים אחרים וספציפיים יותר.
הקורס ילווה בתרגיל שהינו כלי עזר לקורס. במסגרת התרגיל יידונו הנושאים המרכזיים שיילמדו בקורס, בקבוצה קטנה. מטרת התרגיל היא לעזור לסטודנטים להתמודד בהצלחה עם החומר הרב והמגוון של השיעור. במסגרת התרגיל יינתנו מטלות שיהוו חלק מהציון הסופי.

3

7098742-00

פסיכולוגיה חברתית

(רב תחומי)

מר  מרכוס אוהד

א

ד

16:15-18:00

מבוא לפסיכולוגיה וגם מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

חיינו מתנהלים במערכת סבוכה ומורכבת של יחסי גומלין בינינו  לבין הסובבים אותנו. במסגרת הקורס נלמד לזהות ולהמשיג חלק מן ההתנהגויות החברתיות של היחיד, את הכוחות החברתיים שבתוכם הוא פועל ואת השפעותיהם עליו.

3

7011908-00

תיאוריה ומחקר בסוציולוגיה (רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

א

ה

8:45-12:15

מבוא לסוציולוגיה

קורס העוסק ביסודות המחשבה המדעית, תוך התמקדות במדעי החברה. מיועד ליצירת בסיס תיאורטי ומתודולוגי להבנה וליישום של מחקר מדעי. בקורס יידונו שאלות יסוד בתחומים אלה, הלקוחות מהפילוסופיה וההיסטוריה של המדע.  חלקו הראשון של הקורס יתמקד בשאלות פילוסופיות הנוגעות למהותה של התיאוריה והחשיבה המדעית, וחלקו השני יעסוק בקריאה ביקורתית של מחקרים אמפיריים בני זמננו.

3

7041100-00

אינטרסים וסכסוכים בניהול המרחב (רב תחומי)

ד"ר  אריאלי תמר

א

ה

08:45-10:15

 

הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של המדיניות המרחבית בישראל ובהשלכותיה על עיצוב המרחב באזורי פריפריה. בקורס נכיר את הליכי התכנון בישראל וננתח ביטויים מגוונים של המימד המרחבי בתכנון בתחומי הפיתוח, הסביבה והחברה. הסטודנטים יקבלו כלים לזיהוי האינטרסים השונים בסוגיות של פיתוח תשתיות, הפרטת קרקעות, שיקום שכונות ומיקום אתרי פסולת. דרך הדיון במדיניות המרחבית נגע בשאלות של דמוקרטיה וצדק חברתי, איכות חיים, פיתוח בר קיימא וריכוזיות מול ביזור ביוזמות ובסמכויות תכנון.

3

7022907-00

שיטות מחקר כמותניות

(רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

א

ה

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א' +ב'

 

* בקורס זה יש גם תרגול

הקורס ידון במחקר המדעי הכמותי בתחום מדעי החברה והחינוך – עקרונות, שלבים, סוגים ומאפיינים שונים. יוצגו מערכי מחקר, שיטות מחקר וכלי מחקר שונים. ביו הנושאים שיילמדו: מחקר ניסויי ומתאמי, סקר, תצפית, ניתוח מסמכים, שאלון, ראיון, ניתוח תוכן, מדדים להערכת איכות המחקר - מהמנות ותוקף, מחקרי אורך ורוחב, שלבי המחקר ומבנה הדו"ח המחקרי, אתיקה במחקר.

3

7012406-00

מבוא לפילוסופיה חדשה

(רב תחומי)

ד"ר  רייזמן קידר יעל

א

ה

14:30-16:00

קורס שנתי 

נקרא מבחר מכתביהם של דמויות מרכזיות בהיסטוריה של הפילוסופיה, אנשים כמו דקרט, פסקל, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי, יום וקאנט. נדון ברעיונות המהפכניים שהם העלו, כגון מהו האני? מהו הקשר בין גוף לנפש? האם אני חופשי? מה צריך להנחות את התנהגותי כיצור מוסרי? כמו-כן, נבחן את ההשלכות של עמדות ההוגים הנ"ל על חיינו כיום ועל הפילוסופיה בת-זמננו.

3

7022904-00

מבוא לאנתרופולוגיה חברתית (רב תחומי)

ד"ר  ישראלי טל

ב

א

08:45-12:15

בקורס זה יש גם תרגול 

הקורס בוחן את תפיסת הסביבה בתרבויות שונות תוך הגדרת המושג "תרבות" והשפעתה על המציאות של קבוצות שונות וביטויה בסמלים ייחודיים, טקסים, לשון ותקשורת, דפוסי מחיה, מין וקשרי נישואין, משפחה וקבוצות פוליטיות. הקורס יקנה מושגי יסוד באנתרופולוגיה, שיטות מחקר אנתרופולוגיות והיכרות עם מחקרים אנתרופולוגיים חשובים.

3

7098758-00

סביבה כלכלה וקיימות - סוגיות יסוד (רב תחומי)

ד"ר  חכימה קוניאק גילי

ב

א

10:30-12:15

 

זהו קורס המשלב תחומים שונים אשר משפיעים כולם על תחום הסביבה והקיימות. הקורס יוצא מהבנת המאפיינים הייחודיים של הנושא הסביבתי ומתוך כך דן בבסיס הבעיה הסביבתית. הקורס נוגע בנושאים סביבתיים חשובים כגון: הקצאה והערכה של משאבי הסביבה ובמיוחד המגוון הביולוגי והשטחים הפתוחים, בעיית הצריכה, התחממות גלובלית, שירותי סביבה אקולוגיים ועוד. כל אלו יידונו תוך התייחסות להיבטים מתחומי הכלכלה, הסביבה והחברה. הקורס מועבר בהרצאות פרונטליות, דיונים בהשתתפות הסטודנטים בכיתה, סרטים ועוד.

3

7023401-00

הבסיס הביולוגי של זיכרון ולמידה (רב תחומי)

גב'  דה לוי אמיה

ב

א

12:30-14:00

מח והתנהגות או מבוא לנוירופסיכולוגיה וגם מבוא לפסיכולוגיה ר"ת וגם מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית או מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בתהליכי הלמידה והזיכרון; החל מהתנהגות בעל החיים, דרך המערכות המעבדות את המידע הנקלט במרכיבים התאיים, וכלה במולקולות שעוברות שינוי בתגובה למידע המאוחסן בזיכרון.

3

7098457-00

פילוסופיה פוליטית

(רב תחומי)

ד"ר  רונן אביהו

ב

א

12:30-14:00

 

קורס מבוא בפילוסופיה פוליטית ובתולדות המחשבה המדינית. הקורס יעסוק במשנות פוליטיות מרכזיות: תורות מדינה מהעת העתיקה (אפלטון, אריסטו); תפיסת המדינה בימי הביניים (אוגוסטינוס, אקווינס); תורות האמנה החברתית בעת החדשה (הובס, לוק, רוסו); תורות מדיניות מודרניות (ליברליזם, קומוניזם, פשיזם, אנרכיזם).

3

7023431-00

תקשורת אפקטיבית ובונת אמון כמנוף למצויינות אישית (רב תחומי)

ד"ר  אבני גיורא

ב

א

14:30-16:00

 

צמיחה ופתוח אישים, במסגרת הסביבה הגלובלית שבה אנו מצויים, משקפת לפרטים ולעובדים כאחד חיפוש מתמשך אחר יתרון תחרותי להצלחה ארוכת טווח של הפרט בעיצוב הקרירה האישית שלו, ולביסוס יחסי הגומלין שלו עם חבריו. התקשורת האפקטיבית, כאחת ממימדי התרבות הלאומית והארגונית, ,נחשבת בקרב חוקרים ואנשי אקדמיה כגורם מרכזי ליצירת אמון והשגת תוצאות ברמות גבוהות, תוך הפגנת צמיחה ומצוינות אישית ומיצוב היתרון התחרותי של הפרט.

3

7087459-00

מוח והתנהגות (רב תחומי)

גב'  דה לוי אמיה

ב

א

14:30-16:00

 

קורס זה מהווה בסיס ליסודות הפסיכופיזיולוגיה. נלמד כיצד בנויה מערכת העצבים, איך היא פועלת, מה הקשר בין אופן פעולתה לבין מה שאנחנו חשים, עושים וחושבים. נכיר מערכת זו מרמת תא העצב ועד לרמת המנגנונים המתואמים של המח ומערכת העצבים ההיקפית. נתוודע אל המנגנונים החושיים, המוטוריים והרגשיים הבסיסיים. נלמד על פעולתם של חומרים פסיכו-אקטיביים ועל אסטרטגיות שונות לחקר המפגש בין הרובד הפיזי לבין הרובד ההתנהגותי של קיומנו.

3

7023450-00

כוח, סמכות ופוליטיקה ככלי ליצירת דיאלוג חברתי ומנהיגותי (רב תחומי)

ד"ר  אבני גיורא

ב

א

16:15-18:00

 

הנחות העבודה הרווחות בסביבה החברתית והארגונית מתארות תרחיש של מציאות מורכבת אך חיונית בתהליך הצמיחה האישית  של הפרט, מציאות הרגישה לקצב ההולך וגובר של אי-ודאות ושינויים תכופים, ומחייבת התבוננות מעמיקה במערכות היחסים המורכבת המשתקפת בתהליך ההמרה שחווה הפרט. מקורות הכוח הסמכות ונבכי הפוליטיקה משמשים כיום דיסציפלינה התנהגותית מחויבת המציאות לפרטים ועובדים, להקצאת משאבים וכלי השפעה יעילים ואפקטיביים..

3

7012339-00

זיכרון השואה והחברה הארצישראלית (רב תחומי)

ד"ר  רונן אביהו

ב

ב

10:30-14:00

 

הקורס יתמקד בקשר שבין השואה לחברה המתגבשת בארץ-ישראל, בשנות השליטה הנאצית באירופה והשמדת היהודים. במסגרת השיעורים ייסקרו במקביל האירועים ההיסטוריים באירופה (עליית הנאציזם, החיים תחת המשטר הנאצי, הגטאות, הגירושים וההשמדה); לצד התגובה, ההתייחסות והפעילות בארץ-ישראל באותה תקופה (קליטת הפליטים מגרמניה, עליית הנוער, העלייה הבלתי לגאלית, התגובה לידיעות על ההשמדה, נסיונות ההצלה ועוד). לאור סקירה זו תיבחן השפעת השואה על אופייה של החברה הישראלית המתהווה.

3

7023441-00

מזון ותזונה בראי הפריהיסטוריה (רב תחומי)

ד"ר  שרון גונן

ב

ב

10:30-12:15

 

בחקר האבולוציה האנושית ואורחות חיי האדם בעבר שמור מקום של כבוד לבחינת תזונתו של האדם בעבר, להשפעת הדיאטה על האבולוציה הביולוגית ועל התפתחות התרבותית ועוד. הממצא מאתרים פרהיסטוריים כולל עצמות ולעיתים אף שרידי צמחים המעידים על הדיאטה של האדם, סביבתו ואורחות חייו. המחקר אף עוסק בשחזור הטכנולוגיה של הפקת המזון (ציד, לקט, קציר) והכנתו (בישול, אפיה, טחינה ועוד) והשלכותיו על הסביבה (ביות צמחים ובעלי חיים). בקורס נעמוד על מתודות המחקר הארכיאולוגי ונסקור, על פי נושאים, את הממצאים השונים. נעסוק בסוגיות המרכזיותש על סדר היום במחקר האנתרופולוגי והפרהיסטורי בשחזור תזונתו של האדם בעבר.

3

7012503-00

מבוא לאמנות המערב ב

(רב תחומי)

גב'  רובינשטיין זהר

ב

ב

12:30-15:15

 

קורס המשך למבוא א'. עליית הרנסאנס באיטליה: יצירת המאה ה-15 באיטליה ובארצות השפלה, השפעות הרפורמציה על האמנות. כיצד מושפעת היצירה מחלוקת אירופה לגושים - קתולי ופרוטסטנטי. המאה ה-17, אמנות הבארוק באיטליה, ספרד, הולנד. יצירת האמנות כמשקפת היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים.

3

7012901-00

מבנה חברתי של מדינת ישראל (רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

ב

ב

12:30-16:00

מבוא לסוציולוגיה או מבוא לסוציולוגיה של שרותי אנוש

הקורס יציג מושגי יסוד ויבחן מאפיינים, תהליכים, שינויים וקונפליקטים מרכזיים במבנה ובזהות של החברה הישראלית. הקורס יעסוק בשלושה תחומים: א. מקורות החברה הישראלית וכיווני צמיחתה: אירועים היסטוריים, מוסדיים וחברתיים מרכזיים החל מתקופת היישוב ועד לימינו. ב. תחומים מוסדיים מרכזיים בחברה הישראלית: המוסד הפוליטי, המוסד הריבודי והכלכלי, המוסד הצבאי והתרבותי - הקשרים ההדדיים ביניהם והשינויים שחלו בהם. ג. דילמות נוכחיות בחברה הישראלית וביחסים בין קבוצות חברתיות שונות בתוכה: אשכנזים ומזרחיים, יהודים וערבים, נשים וגברים, חילוניים ודתיים, וותיקים ועולים.

3

7098548-01

האבולוציה התרבותית של האדם -חלק ב' (רב תחומי)

ד"ר  שרון גונן

ב

ב

12:30-16:00

 

הקורס סוקר את השלבים המאוחרים יותר של האבולוציה התרבותית של האדם החל בהופעת האדם המודרני לפני כארבעים וחמישה אלף שנים. הקורס מתחיל במבוא קצר לארכיאולוגיה פרהיסטורית ולמתודולוגיה המשמשת אותנו לחקר האתרים והממצאים מתקופות אלו (לפני המצאת הכתב). כיצד מתארכים את האתרים והממצאים, כיצד מנתחים מכלולים ארכיאולוגיים, וכיצד ניתן לפרש את הממצא. נסקור את התפתחותן של חברות מורכבות ומרובדות מבחינה מעמדית, את המעבר לישובי קבע, את המהפכה הניאוליתית, את הופעת החקלאות והביות של בעלי החיים והצמחים ואת ראשית צמיחתן של הדת והפולחן בהיסטוריה האנושית. נעמוד על השינויים האקלימיים ועל מקומם בהבנת השינויים המשמעותיים שחלו באורחות חייו של האדם ובמעבר מחברה של ציידים לקטים לחברה של יושבי קבע חקלאיים.

3

7022666-00

ערים ועיור בעולם העתיק ובארץ ישראל (רב תחומי)

ד"ר  גרוסמרק ציונה

ב

ב

14:30-16:00

 

תרבויות יוון ורומא, ערש לידתה של תרבות המערב, היו תרבויות עירוניות. במהלך הקורס נעסוק בתהליכים אורבניים במזרח ההלניסטי והרומי, נעקוב אחר תהליכים של תכנון ערים ואחר חיי העיר. במוקד הקורס תעמוד העיר הארץ ישראלית, הן העיר הנוכרית שמקורה בתרבויות המערב והן העיר היהודית. הקורס הוא קורס בינתחומי המשלב מקורות ארכיאולוגיים, היסטוריים וספרותיים.

3

7023415-00

אתיקה,דאגה ומגדר

(רב תחומי)

ד"ר  טורצקי נחום

ב

ב

14:30-16:00

 

האתיקה דנה בשאלה 'איך עלי לנהוג כלפי עצמי וכלפי אחרים'. כשעוסקים בפתרון בעיות אתיות, הגישה הרווחת כיום מקדמת את השימוש בהגיון והוגנות. לעומת זאת, אתיקת הדאגה, תוצר החשיבה הפמיניסטית, טוענת שהיכולת להכיר במצוקת האחר ולהגיב בהתאמה, קודמת להגיון והוגנות. על ידי בחינת נסיון חיים, דפוסי התנהגות והערכים המגדריים, נגלה אפשרויות חשובות לגבי המשמעות של אתיקת הדאגה בחיי המשפחה, בציבור, ובמקום העבודה.

3

7012333-00

קווי יסוד לתולדות א"י בתקופה ההלניסטית

(רב תחומי)

ד"ר  גרוסמרק ציונה

ב

ב

16:15-18:00

 

הקורס יעסוק באחת מן התקופות המרתקות בתולדות עם ישראל וארץ ישראל. נפתח בכיבוש הארץ ע"י אלכסנדר מוקדון, ובמלחמות יורשיו וגורלה של ארץ ישראל, נעסוק בתהליכים שהובילו למרד החשמונאים ולעצמאותה של יהודה. לאחר שנדון בממלכת החשמונאים נבחן את התהליכים שהובילו לכיבושה של הארץ ע"י הרומאים ולעלייתו של הורדוס למלוכה.

3

7012309-00

חינוך סביבתי (רב תחומי)

גב'  לוריא יהבית

ב

ג

08:45-11:15

 

השינוי התפישתי שחל בשנים האחרונות לגבי יחסי אדם –סביבה, הוביל לצורך בשינוי ערכי והתנהגותי של האדם בסביבה, למען הדורות הבאים. ההתמודדות עם אתגר כזה מזמינה התערבות חינוכית מעמיקה מהגיל הרך ועד לאוכלוסיה המבוגרת. בקורס ננתח את תהליכי התפתחות של החינוך הסביבתי בארץ, משמירת טבע לחינוך לקיימות, נכיר מודלים שונים של תוכניות לחינוך סביבתי בארץ ובעולם ונלמד לבצע הערכה ביקורתית שלהם. חינוך סביבתי דורש הבנה של התהליכים המשפיעים על גיבוש תפישת העולם והכוונות של אנשים, ושל התנאים המקדמים אותם ליישום התנהגויות רצויות ולמחוייבות להן. הבנת תהליכים אלו נשענת על בסיסי ידע מדיסציפלינות שונות במדעי הסביבה ובמדעי הרוח והחברה. במהלך הקורס נלמד לשלב בין בסיסי ידע אלו באמצעות אסטרטגיות הוראה ולמידה מתאימות, כלים למעקב אחר תהליכים קוגניטיביים והתנהגותיים, ייזמות להובלת שינוי בקהילה ותכנון ובקרה של פרויקטים סביבתיים חינוכיים, במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
הקורס יכלול למידה תיאורטית, תרגול כלים והתנסות מעשית בשדה - במערכות חינוך פורמאליות ולא פורמאליות ובגילאים שונים. הקורס יכלול גם הרצאות אורח וסיור.

3

7023414-00

קונפליקטים משפחתיים:היבטים,דילמות ופתרונות (רב תחומי)

ד"ר  חלמיש לשם

ב

ג

08:45-10:15

 

הקורס יסקור בהרחבה נושאים מרכזיים בחקר המשפחה תוך התמקדות בקונפליקטים משפחתיים מגוונים באזורים שונים בארץ,, בעולם ובתקופות שונות בהיסטוריה.  יחסי המשפחה יוסברו בעזרת גישות תיאורטיות מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ומתחומים קרובים,  בהם היסטוריה ודמוגרפיה. הנושאים העיקריים שבהם יעסוק הקורס הם גישות תיאורטיות מרכזיות להבנת קונפליקטים במשפחה וביחסי שארות,  שיטות מחקר בתחום,  טיפוסים שונים של משפחות וטיפוסים שונים של יחסי מין,  יחסי הורות, אהבה ונישואים,  יחסי אחים ויחסים בין סבים וסבתות לנכדיהם.

3

7022121-00

עבודת שדה ותיאוריה

(רב תחומי)

ד"ר  בהט סמי

ב

ג

10:30-12:15

מבוא לשרותי אנוש.

שיעור שנלווה להתנסות "התנדבותית" בשדה בהיקף שעתיים לפחות בשבוע, ומסייע לסטודנטים להבין את החשיבות בשימוש בתיאוריות בעבודתם היומיומית, לאתר, להבין וליישם תיאוריות רלוונטיות, ולהתחיל בחשיבה רפלקטיבית על עבודתם לקראת יצירת ידע שימושי חדש לארגוניהם ולעבודתם האישית.

3

7169845-00

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (רב תחומי)

ד"ר  רבהון דמתי

ב

ג

10:30-12:15

 

בקורס זה נפגשים הסטודנטים עם הרקע הפסיכולוגי להתפתחות הפרט. הם מתוודעים למושגים בסיסיים, למודלים שפתית וחברתית), ובהשתקפותם בשלבי חיים שונים. הדיונים בנושאי הקורס מאורגנים סביב התחומים המרכיבים את הפסיכולוגיה. תיערך היכרות כללית עם ההתפתחות הנורמלית, וכהמשך לכך יוקדש דיון מפורט לסוגיה אחת ספציפית.

3

7021522-00

אמנות יהודית בעת העתיקה (רב תחומי)

ד"ר  גרוסמרק ציונה

ב

ג

12:30-14:00

 

קורס בין תחומי המשלב ידע בארכיאולוגיה ותולדות האמנות. הקורס יתמקד באמנות היהודית של ימי הבית השני, המשנה והתלמוד, תוך בחינת הקשרים שבין היצירה התרבותית-אמנותית ל תהליכים היסטוריים-חברתיים. בין הנושאים שילמדו: ארכיטקטורה, פסיפס ופרסקו, אמנות זעירה ועוד.

3

7069745-00

פסיכופתולוגיה (רב תחומי)

ד"ר  מור אביגיל

ב

ג

16:15-18:00

מבוא לפסיכולוגיה וגם מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית או מח והתנהגות או מבוא לנוירופסיכולוגיה וגם התנסות מחקרית וגם תיאוריות אישיות או תיאוריות אישיות א' וגם פסיכולוגיה קוגנטיבית.

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתחום הפרעות הנפש והיכרות עם הפרעות הנפש הבולטות. במסגרת הקורס נלמד את החלוקה המקובלת של ההפרעות השונות והסימפטומים העיקריים המאפיינים כל אחת מהן, עפ"י ה-DSM-IV (ספר הדיאגנוזות הפסיכיאטרי). ההפרעות תוצגנה תוך התייחסות לסימפטומים האופייניים ולמחקרים העוסקים בגורמים השונים להפרעה: ביולוגי, פסיכו-חברתי וסביבתי. נושאי הקורס: מבוא להפרעות נפשיות; מצבי לחץ; הפרעות הסתגלות; הפרעה פוסט-טראומתית; הפרעות חרדה; הפרעות אישיות; הפרעות מצב רוח; סכיזופרניה ופרנויה; הפרעות בתפקוד מיני וסטיות מיניות; סמים והתמכרויות; הפרעות אופייניות לילדים ומתבגרים; הפרעות אורגניות.

3

7048762-00

התנסות מחקרית (רב תחומי)

מר  מרכוס אוהד

ב

ג

18:15-20:00

מבוא לסטטי' א או שיטות מחקר וסטטיסטיקה א' או מבוא לסטטי' ועיבוד נתונים א' וגם מבוא לסטטי' ב' או שיטות מחקר וסטטי' ב' או מבוא לסטטי' ועיבוד נתונים ב' וגם מבוא לפסיכולוגיה, וגם מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית או מח והתנהגות או פסיכולוגיה התפתחותית א' וגם שיטות מחקר כמותניות.

קורס זה מיועד להכשיר את הסטודנטים בתכנון מחקר, עריכתו וכתיבת דו"ח המסכם אותו בסגנון האקדמי המקובל. על בסיס הידע העיוני שנרכש בקורסי המבוא, בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר נתכנן ונערוך מחקר כיתתי אותו יסכמו הסטודנטים בדו"ח אישי. במהלך הסמסטר יערכו מפגשים קבוצתיים ואישיים לליווי התהליך.

3

7012319-00

מבוא לפילוסופיה יוונית

(רב תחומי)

ד"ר  שביט אילת

ב

ד

08:45-10:15

קורס שנתי
בקורס זה יש גם תרגול
 

ערש המחשבה המערבית קמה בפוליס היוונית של המאה השישית והחמישית לפני הספירה. הקורס יכיר לסטודנטים כמה מן הרעיונות והשאלות אשר עד היום מעצבות את חיינו, כגון מהו היסוד למציאות בה אנו חיים? מהו היסוד לידיעה שלנו על אותה מציאות? מהו הטוב ואיך לחיות חיים טובים? במקביל, נעסוק בחברה ובאנשים שעיצבו את אותן שאלות יסוד: תלס, פיתגורס, זנון, סוקרטס, אפלטון, אריסטו והפילוסופים ההלניסטים. מטרת הקורס להכיר לסטודנטים כלי חדש-ישן לשיפור חייהם: החשיבה הביקורתית והדיאלוג הפילוסופי. 

3

7022321-00

התנהגות בעלי חיים

(רב תחומי)

ד"ר  כרמי נורית

ב

ד

08:45-12:15

 

עקרונות הדרוויניזם, ברירת הגן לעומת ברירה קבוצתית, רעיון הגן האנוכי וביטויו בהיבטים שונים של החיים בטבע; הבסיס הגנטי-פיזיולוגי-ביוכימי של ההתנהגות, המרכיב הנרכש לעומת המורש בהתנהגות, תקשורת ותפקידה ביחסי הגומלין בין בעלי-חיים, התנהגויות הקשורות לחיפוש מזון, התגוננות מטורפים, התנהגויות הקשורות להתרבות; חיפוש בן זוג, דגמים שונים של מערכות רביה כמונוגמיה, פוליגמיה ופוליאנדריה, התנהגות הורית, חיפוש מקום מחיה, נדידה, טריטוריאליות, האבולוציה של החברתיות, על אנוכיות ועל אלטרואיזם, דילמת האסיר, התפתחות שיתוף הפעולה, התפתחות מבנים חברתיים והמנגנונים המעצבים אותם. ניתוח דוגמאות ממבנים חברתיים בחרקים, עופות יונקים ואדם. האדם כחיה; ניתוח תופעות התנהגותיות ותרבותיות שונות בראי הדרוויניזם.

3

7022908-00

שיטות מחקר איכותיות

(רב תחומי)

ד"ר  ארנון שרה

ב

ד

10:30-12:15

שיטות מחקר כמותניות.

 

* בקורס זה יש גם תרגול

בעשורים האחרונים תופס המחקר האיכותני מקום הולך וגדל במדעי החברה. המחקר האיכותני עוסק בחקר תופעות מתוך מגמה להבין אותן ואת משמעויותיהן לאנשים שהתנסו בהן. החוקר מנסה להתקרב לעולמם של הנחקרים באמצעות איסוף נתונים ישיר בכלי מחקר שונים. מטרת הקורס היא הכרת שיטות המחקר האיכותיות על יתרונותיהן, מגבלותיהן, והדילמות האתיות והפרקטיות שהן מעלות. במהלך הקורס נדון בהיבטים הפילוסופיים, התיאורטיים והיישומיים של שיטות מחקר אלה ונכיר כלי מחקר שונים ובעיקר ראיון עומק, תצפית משתתפת וניתוח טקסטים. הקורס ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית (במסגרת התרגילים).בעבודת הגמר יתבקשו הסטודנטים לערוך מחקר המבוסס על שיטות מחקר איכותיות, וליישם בחירת שדה ואוכלוסיית מחקר, עיצוב שאלת מחקר, פרשנות וכתיבה.

3

7023483-00

תיאוריות וגישות פסיכו-חברתיות ליישוב סכסכוכים (רב תחומי)

ד"ר  שגיב רייס

ב

ד

10:30-12:15

 

הקורס יעסוק בתיאוריות וגישות פסיכולוגיות וחברתיות לקונפליקטים ביחסים בין קבוצתיים ויישוב סכסוכים. המנגנונים והתהליכים הפסיכולוגיים הם אוניברסליים, ורק התכנים, ההֶקשֵרים והגורמים הם ספציפיים לכל סכסוך וסכסוך. על כן נדון ביסודות הפסיכולוגיים הרוֹוחים בחברה הישראלית ובדינמיקה של יסודות אלה, תוך שימוש בהמשָׂגות כלליות המהוות מסגרת לניתוחם של מרכיבים אלה. הקורס יציג את  תיאורית הזהות החברתית, תיאורית ההגינות, הקונפליקט הממשי ואף תיאוריות לא קונבנציונליות לטיפול בסכסוכים. נבחן תופעות כגון לחץ חברתי, חוסר תקשורת, שתיקה והשתקות פוליטיות-חברתיות, תוקפנות והתנהגות פרו-חברתית. הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי מקרה והתנסויות אישיות בהתאם לאמרה "אתה עצמך חייב להיות השינוי שאתה רוצה לראות בעולם". (מהטמה גאנדי)

3

7012308-00

מבוא לאקולוגיה (רב תחומי)

ד"ר  כרמי נורית

ב

ד

14:30-18:00

מבוא למדעי הטבע.

תחום העיסוק של אקולוגיה, על אקולוגיה ואבולוציה, מההיא ה"סביבה" ליצורים חיים, תכונות הסביבה ומשמעותן לאורגניזמים, השפעת גורמי הסביבה השונים על אוכלוסיות של אורגניזמים, סוגי אינטראקציות כגון תחרות, טריפה, טפילות או סימביוזה בין אורגניזמים, והשפעותיהן על אוכלוסיות האורגניזמים. מאפייני חברות אקולוגיות כגון מבנה החברה, מגוון מינים, סוגים של יחסי גומלין בין מינים בחברות במצב של שיווי משקל לעומת מצבים של הפרעה, שטפי האנרגיה והחומרים בחברה. המערכת האקולוגית; מחזורי מינרלים ותהליכים אקולוגים טבעיים ומופרעים, השפעת האדם על הסביבה והפרות האיזון במערכת האקולוגית; כגון אפקט החממה והשפעותיו, החור באוזון, הגשם החומצי, זיהום האטמוספרה, הקרקע והמים, בעיות בממשק משאבי טבע, שמירת טבע ומגוון מינים, ועוד. בקורס יוצגו בעיות וסוגיות עדכניות מהארץ והעולם. הקורס כולל שני ימי סיור.

3

7012325-00

פסיכולוגיה של הבריאות

(רב תחומי)

ד"ר  גולדברג אלון

ב

ד

14:30-16:00

 

הקורס דן בבריאות ובחולי במסגרות תיאורטיות פסיכולוגיות כדוגמת, תיאוריית ההתקשרות והפסיכולוגיה של מתן טיפול ועזרה. יידונו השאלות: מיהי האישיות הטיפולית והתומכת בבריאות? ומהן המוטיבציות שלה?
הקורס מציג את התפיסות המסורתיות לנושא הבריאות והחולי, ומציג גם תפיסות אלטרנטיביות להתמודדות עם הסוגייה, תוך התייחסות למשאבי התמודדות חיוביים ומקדמים. 
הקורס מעניק כלים להבנה טובה יותר של מושג הבריאות והחולי מנקודת מבט פסיכולוגית ולתפקידם של האדם החולה ושל המערכות התומכות בו.

3

7012506-00

מבוא לאמנות המאה העשרים (רב תחומי)

גב'  רובינשטיין זהר

ב

ד

14:30-17:00

 

ההתפתחויות והתמורות הרבות שעברה האמנות, משנות ה-80 של המאה ה-19 דרך המאה ה-20. ייבחנו הקשרים שבין השינויים החברתיים, הפוליטיים וטכנולוגיים לביטויים השונים באמנות.

3

7023482-00

הפסיכולוגיה של הקונפליקט הבינאישי (רב תחומי)

ד"ר  שגיב רייס

ב

ד

14:30-16:00

 

הקורס יעסוק במגוון התפיסות, האמונות, העמדות והרגשות בקשר הבין-אישי והמשפחתי המהווים מכשול וקושי במציאת פתרון בדרכי שלום. תנאי חשוב להיווצרותם של שינויים העשויים להקל על הקונפליקט הוא הבנת הגורמים הפסיכולוגיים המעכבים את התהליך. נדון בגורמים פסיכולוגיים אלה ובדרכים לשינויים ולשיפורם תוך בחינת הבדלי מגדר. נעסוק באהבה ויחסים, במרחב הרגשות והקונפליקט ובתיאורית ניהול הרגש של קנציאן. נבחן את הדרכים לגישור פנימי ומעצים, גישור בתהליכי גירושים, סולחה ופייסנות ונתרגל את הדרך לריב נכון באמצעות דו השיח המכוון של הנדריקס. במיתוס הידוע מתוך 'המשתה' של אפלטון נאמר, כי תחילה היו בני אדם זכר ונקבה גם יחד, עד שחצה אותם האל לשניים, והחצאים נודדים על פני העולם ומחפשים זה את זה. האהבה כמוה ככיסופים למחצית האבודה של עצמנו. בהתאם הקורס ישלב התנסויות חווייתיות תוך התבוננות פנימית.

3

7012331-00

פילוסופיה של האומנות

(רב תחומי)

ד"ר  רייזמן קידר יעל

ב

ה

10:30-13:15

 

האסתטיקה עוסקת בשאלת טיבם של אמנות ויופי ובאמות המידה להערכתם. לדיונים באסתטיקה מסורת פילוסופית ארוכה, וגדולי הפילוסופים הקדישו לה מחשבה רבה. אנו נקרא בין היתר מכתביהם של אלפטון, אריסטו, קאנט, לייבניץ, הגל, היידגר וויטגנשטיין, ונשאל מהי אמנות, מהו טעם, מהו קיטש. נבדוק האם אמנות מגלה לנו אמת כלשהי ומה הקשר בין אמנות ומוסר. לאחר היכרות עם ההסטוריה של מושג היופי, נדון בדחיית מושג זה בפילוסופיה של המאה העשרים. מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בתחום זה, להציג מגוון בעיות שהדיון הפילוסופי באמנות מנסה להתמודד עמן, ואת התשובות שניתנו לבעיות אלו.

3

7012406-00

מבוא לפילוסופיה חדשה

(רב תחומי)

ד"ר  רייזמן קידר יעל

ב

ה

14:30-16:00

קורס שנתי
בקורס זה יש גם תרגול
 

נקרא מבחר מכתביהם של דמויות מרכזיות בהיסטוריה של הפילוסופיה, אנשים כמו דקרט, פסקל, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי, יום וקאנט. נדון ברעיונות המהפכניים שהם העלו, כגון מהו האני? מהו הקשר בין גוף לנפש? האם אני חופשי? מה צריך להנחות את התנהגותי כיצור מוסרי? כמו-כן, נבחן את ההשלכות של עמדות ההוגים הנ"ל על חיינו כיום ועל הפילוסופיה בת-זמננו.

3