קתדרה - יום א'

                      חוגים לכל                        חוגים אקדמיים
9:00-10:00 ספרות צעירה
יהודית איתי
שרה חפרי אפלל
 נגרות
רמי גולן
כושר קלאודיה
פיינשטיין
 8:45-10:15  קוראים את בראשית
אורית רוזנבליט
  מחשבים מתקדמים
נעמי גבאי
 אנגלית
תמי קלבנסקי
10:20-11:20הפטרת השבוע 
אורית רוזנבליט
 נגרות
רמי גולן
 כושר קלאודיה
פיינשטיין

יוגה
אופירה גורדון
10:30-12:00 אמנות
הרנסנס
זהר רובינשטיין
מיתוסים קדומים
שרה חפרי אפלל
 
נחשבים מתקדמים
נעמי גבאי

11:30-12:30
זקנה מהסרטים
מתחילים
מירי סיני
נגרות
רמי גולן 
כושר
קלאודיה פיינשטיין
יוגה
אופירה גורדון
 12:00-13:00פילאטיס
קלאודיה פיינשטיין