קתדרה יום ב'

                      חוגים לכל                חוגים אקדמיים
9:00-10:00   מדינת ישראל  
    ופוסט ציונות

     אריה וולפין
             התעמלות  
     בריאותית

     עדה פיקוס
8:45-10:15        8:45-11:00 
  רואים קולנוע
      עזרא כץ
10:20-11:20     אקטואליה
      אריה וולפין
   
     התעמלות    
     בריאותית

     עדה פיקוס
10:30-12:00       אמנות 
    עכשווית
  רחל רבינוביץ
 

11:30-12:30תנ"ך 
חיה דגן
    בנינו לבין          
      עצמנו 

     מירי סיני
 12:00-13:00       יוגה
     עדה פיקוס