קתדרה יום ה'

                      חוגים לכל                             חוגים אקדמיים
9:00-10:00   אפלטון    
   וחברים
   מיקי גרי 
  קרמיקה
  לאה הובר
נגרות
רמי גולן
  רקמת  
  עדות
אביבה יסעור 
   כושר 
מרים בר לוי
8:45-10:15 ערבית ספרותית
דר' נגה אפרתי
  צילום דיגיטלי
     עפר בלנק
     9:00-12:00
   במוזיאון לצילום
  רישום וציור
   רחל רבינוביץ
     
9:00-12:00
  מחשבים 
  מתחילים 

  חוה ברעם
10:20-11:20  קרמיקה   לאה הוברנגרות 
רמי גולן
  רקמת      
   עדות
  אביבה
  יסעור
    כושר 
מרים בר לוי
10:30-12:00 נשים במזה"ת בן זמננו
דר' נגה אפרתי
(סמסטר א')
     מהפיכה    
    במזה"ת

  דר' נגה אפרתי    
    (סמסטר ב')

  מחשבים  
  מתחילים

  חוה ברעם
11:30-12:30
קרמיקה
לאה הובר
נגרות 
רמי גולן 
  רקמת  
  עדות

  אביבה  
  יסעור
    כושר
מרים בר לוי
 12:00-13:00