קתדרה יום ג'

                      חוגים לכול                             חוגים אקדמיים
9:00-10:00  מימד הזמן  
   במוסיקה

    זמי רביד
    יידיש    
    פנינה  
 יעקובוביץ
   רישום    
    וציור  
     רחל    
  רבינביץ
   כושר
 אסתי שני 
 8:45-10:15     המשפט  
    בשרות  
    החברה
 
   מיכל סגל
        ממצאים    
    חדשים בגליל
     דר' גונן שרון
 ספרות ילדים
    יודית שחרי
   משתמש    
    דיגיטלי

   נעמי גבאי
10:20-11:20      זקנה    
   מהסרטים  
    מירי סיני
    רישום    
    וציור
    רחל      
  רבינוביץ
   כושר   
 אסתי שני
    יוגה 
  אופירה    
   גורדון
10:30-12:00   המוסיקה    
   והמאזין
   זמי רביד
   
 מצגות PP
   נעמי גבאי
11:30-12:30אמנת המאה ה 20 
זוהר רובינשטיין


   כושר
אסתי שני
    יוגה
  אופירה  
   גורדון
 12:00-13:00     שרים  
   במקהלה 

    זמי רביד