סימסטר ב' | תשע"ז

פרטים על קורסי סימסטר ב' של לימודי סמי אקדמי ביום רביעי הגדול >> בקישור זה
דף הרשמה לסימסטר ב' של לימודי סמי אקדמי >> בקישור זה

שימו לב! המפגש הראשון ב12.3 יתקיים במרכז קלור
https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/simesterb/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%202017.jpg


לימודי גליל – רשימת מרצים ונושאי הרצאות – סמסטר א' תשע"ז
יום ד' – בין השעות 10:45-12:15
1/3/2017 פרופ' גונן שרון הדולמנים בשמיר
8/3/2017 פרופ' גונן שרון הניאנדרטלים
15/3/2017 ד"ר זאביק גרינברג חיים מרגלית קלוורינסקי, הנדלניסט היהודי הראשון בגליל
22/3/2017 פרופ' מוסטפא עבאסי העיר נצרת בימי המנדט ובעשור הראשון לקום המדינה
29/3/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק חידושים במחקר בתי הכנסת העתיקים בגליל
5/4/2017 כנס מחקרי גליל כנס מחקרי גליל
19/4/2017 ד"ר אלון מרגלית מבט חדש על קלעת נמרוד
26/4/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק יוספוס פלביוס והמרד הגדול בגליל
3/5/2017 פרופ' חיים גורן אדוארד רובינסון חוקר הגליל
10/5/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק הפילוסופיה הרביעית והקנאות הגלילית 
17/5/2017  ד"ר אמיר גולדשטיין מאבקיהם של תימני חלסה 1949-1955
7/6/2017  ד"ר מאיה דואני אדוארד רובינסון חוקר הגליל
ההיבט הגיאו-פוליטי של פרוייקט ייבוש החולה
14/6/2017  ד"ר שרה ארנון יזמות בפריפריה
21/6/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק הנהגה יהודית בגליל בימי המשנה והתלמוד
28/6/2017 פרופ' ציונה גרוסמרק התוכנית ללימודי גליל – הצגתה מחשבות לעתיד וסיכום התוכנית בבית ותיקי הגליל
https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/simesterb/flayermerkaz_yom_2017.jpg


https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/simesterb/yadbenzvi2016_Ishvetkufato2%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%91.jpg

Comments