מערכת שעות ותכניות הקורסים


יום א' - 08:45 - 10:15
מחשבים מתחילים עם נעמי גבאי            
בעיות נבחרות באמנות יהודית עתיקה - עם דר' ציונה גרוסמרק
10:20 - 11:20
מחשבים מתחילים  עם בעז גבאי
10:30 - 12:00
קוראים ב"בראשית" - עם אורית רוזנבליט
11:30 - 12:30
מחשבים למתקדמים עם בעז
 
יום ג' - 08:45 - 10:30
המשתמש הדיגיטאלי - עם נעמי גבאי
המשתמש הדיגיטאלי עם בעז פוקס
09:00 - 11:00
רישום וציור עם רחלי רבינוביץ'
10:30 - 12:00
  Pwer Point - עם נעמי גבאי
11:00 - 12:00
אמנות ישראלית במאה ה- 20 - עם זהר רובינשטיין
 
יום ה' - 08:45 - 10:15
מה מסתתר מאחורי הרעלה? הצצה על התרבות הערבית - עם תופאחה סאבא
09:00 - 11:00
רישום וציור עם רחלי רבינוביץ'
10:30 - 12:00 
תהליכים פוליטיים וחברתיים במזרח התיכון מאז ספטמבר 2001  - עם דר' נגה אפרתי