דר' נגה אפרתי יום ה' 08:45 - 10:15

השפה הערבית הספרותית היא שפת התקשורת הערבית -
שפת העיתונות ומהדורות החדשות. 
בעוד שהשפה המדוברת בארצות ערב שונה לא פעם מארץ לארץ, שפת התקשורת היא אחת: השפה הספרותית.

הקורס מבקש להקנות למשתתפים את יסודות הקריאה בשפה הערבית, במטרה לקרוא ידיעות בעיתון ולהבין ידיעות פשוטות במהדורות החדשות בטלוויזיה.