אורית רוזנבליט יום א' 08:45 - 10:15

השיעור יתבסס על למידה משותפת, בחברותא,
תוך עיון בפרקים של ספר בראשית.

קוראים בבראשית