אורית רוזנבליט יום א' 11:30 - 12:30

השנה נתחיל לקרוא מחדש בתורה.

הפעם נקרא את פרשת השבוע בראי הספרות העברית החדשה. 

אין צורך בידע מוקדם.
 
כולם מוזמנים!

הפטרת השבוע