דר' גונן שרון יום ג' 08:45 - 10:15

הקורס יעסוק באבולוציה התרבותית שעבר האדם מהופעת כלי האבן הראשונים ועד תחילתה של ההיסטוריה (הופעת הכתב) עם ייסודן של הערים הראשונות בתקופת הברונזה.
נדון, בין השאר, באבולוציה הביולוגית של האדם החל באב הקדמון המשותף לנו ולקופי האדם, עבור דרך הניאנדרטאלים ובני זמנם וכלה בהופעת האדם המודרני (הומו סאפיאנס).
נתחקה אחרי המתודולוגיה של המחקר הפרהיסטורי בחפירות ובמעבדה, שיטת התיארוך והמדעים הסמוכים.
נתעכב על הידוע לנו על האקלים הקדום והסביבה בה חי האדם במיליוני השנים האחרונות.
נתאר את התפתחות הטכנולוגיה שאפשרה את האבולוציה התרבותית, ובמעבר מאורח חיים של ציידים לקטים לחיי יושבי קבע חקלאים (המהפכה הניאוליתית).
בכל נושא, נביא דוגמאות מאתרים ומחקרים שנערכו באתרים הייחודיים והחשובים הממוקמים בגליל ובעמק החולה ונבקר בהם. 

*דר' גונן שרון הוא 
ראש המוקד לארכיאולוגיה במכללת תל חי.

הקורס יכלול סיור או שניים לאתרי חפירה ומוזיאונים בגליל
(בתשלום נפרד)

פרה היסטוריה