עזרא כץ יום ב' 08:45 - 11:00

הקורס יאפשר למשתתפים לצפות בסרטים איכותיים וחדשים מהתקופה האחרונה.
באמצעות הסרטים ולאחר הצפייה, נחשף לשפת הקולנוע,
למושגים הקשורים אליה, ולדיון בתכנים שהם מזמנים.