חוה ברעם יום א' 08:45 - 10:15

הקורס יאפשר לאלו שסיימו את הקורס 'מחשבים מתחילים'
להמשיך ולהעמיק את הידע שרכשו ולהתנסות בתוכנות נוספות כמו: Excel Face book ועוד.