נעמי גבאי יום א' 08:45 - 10:15

בקורס יילמדו יישומי מחשב ברמה גבוהה ומתקדמת,
בהתאם לצרכים שייקבעו עם המשתתפים.