זמי רביד יום ג' 9:00-10:00

קורס זה, הינו קורס המשך לקורס שנלמד בשנה שעברה שנושאו:
"זיכרונותיו של נער ליווי".

השנה נתמקד במימד הזמן: 
  • קצב
  • ריתמוס
  • מקצב
  • ריקודים ועוד.

לא נדרש ידע קודם, כולם מוזמנים!!!

מימד הזמן במוזיקה