זמי רביד יום ג' 10:30-12:00

מטרת הקורס לפתח כישורי האזנה ולהקנות נקודת השקפה על המוסיקה הקלאסית כהתפתחות תרבותית שנעשתה בידי אדם,
גם אם בבסיסה עומדים מרכיבים טבעיים כמו צליל וקצב.

הפעילות תתנהל במספר מסלולים שישתלבו זה בזה ויחד יביאו ליתר הבנה ידיעה והכרה של המוסיקה הקלאסית.

היצירה והמאזין