רמי גולן ימים א' ה' 09:00 - 12:30

בחוג ליצירה בעץ יוצרים מוצרים המתאימים לנכדים ונינים,
כמו עריסה, שולחן, כסא או עגלה לבובות.

ניתן לפתח רעיונות חדשים.
לכל אחד מותאמת עבודה בהתאם ליכולתו,
תוך שמירה על כללי בטיחות.

יצירה בעץ