דר' נגה אפרתי יום ה' 10:30 - 12:00 (סמסטר א')

בקורס נעסוק בהתפתחות חקר הנשים במזרח התיכון בעשורים האחרונים. נדון בנושאים כמו "אמהות התחום"- החוקרות הראשונות, הסטריאוטיפים והמטענים האידיאולוגיים המלווים את הכתיבה על נשים מוסלמיות וכיוונים עיקריים במחקר ההיסטורי.

כמו כן נסקור סוגיות נבחרות עמן עוסק המחקר ובהן: 
פמיניזם (חילוני, אסלאמי וקולוניאלי)
גלגוליה של רעלה מהסרה לעטיה
נשים והחוק המנהגי
החוק האסלאמי והחוק הבינלאומי
נשים ו"אביב העמים הערבי"
ועוד ועוד

הקורס יכלול סיור ומפגש עם נשים פמיניסטיות פלסטיניות ישראליות (בתשלום נפרד)