רחל רבינוביץ' יום ב' 11:00 - 12:30

האמנות העכשווית דוחה מגמה ושאיפה לאחידות ומעודדת פלורליזם. החשיבה הפוסט מודרנית כוללת בתוכה ביטויים שונים המתקיימים זה לצד זה. היות ואין דרך חשיבה אחידה, מאופיינת תקופה זו בתנועות יצירה שונות הפועלות במקביל.
אמנות עכשווית מעוררת אי הבנה שיוצרת לעתים עוינות.
היא מתכוונת לעורר טלטלה, לחדש ולהעשיר תבניות מחשבה
ואופני ראייה שונים.
מדובר בשפה וכמו כל שפה צריך ללמוד אותה כדי להבין.

בקורס נעסוק בנושאים מרכזיים של עולם האמנות העכשווית.
נצפה ביצירות מפתיעות ,שוברות מוסכמות וחדשניות.
הקורס יעניק ללומדים כלים להבנה ויכולת העמקה במגוון רחב של אופני הייצוג העכשוויים. התכנים יועברו באופן חוויתי ויאפשרו פיתוח של חשיבה עצמאית.
נעסוק בנושאים הבאים:

- עולם פנימי במפגש עם המציאות החיצונית.

- שאלות של זהות; מינית, דתית, תרבותית ואוטוביוגרפית.

- קיטש, פוסט - מודרניזם ומות הראייה התמימה.

השעורים יתבססו על דיונים באמצעות: מצגות, ווידיאו, וסיור מסכם בתערוכה במוזיאון.