זהר רובינשטיין יום ג' 11:30 - 12:30

בקורס נסקור מגמות וזרמים עיקריים באמנות המאה ה-20. עד כמה שיספיק הזמן ננסה לגעת בנושאים הבאים:

 1. ראשיתו של מודרניזם: חידושי האימפרסיוניסטים.
 2. מגמות פוסט - אימפרסיוניסטיות (ואן גוך, גוגן, סזאן, פואנטיליזם, ארט- נובו). פנים שונות לאקספרסיוניזם - אנרי מאטיס, אדוארד מונק. 
 3. קוביזם: פיקאסו, דאדא (מרסל דישאן).
 4. פוטוריזם איטלקי.
 5. גרמניה בין המלחמות: אקספרסיוניזם גרמני, באוהאוס, דאדא ברלין. סוריאליזם.
 6. אמנות ארצות הברית במחצית הראשונה למאה.
 7. אקספרסיוניזם מופשט.
 8. פופארט, החזרה לאובייקט.
 9. סופר ריאליזם.
 10. מגמות בפיסול המאה ה-20: כיוונים, סביבות, חומרים.
 11. אמנות סביבה ונוף.
 12. אמנות מושגית בהיבטיה השונים.
 13. החזרה אל הציור, פוסט מודרניזם.
 14. מגמות באדריכלות המאה העשרים. 
 15. אמנות וטכנולוגיות מודרניות.

אומנות מודרנית