אביבה יסעור יום ה' 9:00 -10:00, 10:20-11:20, 11:30-12:30

במסגרת החוג, נלמד להכיר את מסורת הריקמה בארצות שונות
ואת המאפיין הייחודי של כל ארץ.
נלמד להכיר את הדגמים-מוטיבים-תכים והצבעים האופייניים
וכמובן את המשמעות הסמלית-המאגית שאופיינו ע"י הדגם והצבע.

אין צורך בידע קודם.