אורית פראג יום א' 11:30-12:30

במסגרת הקורס נכיר ונתנסה בכתיבה עיתונאית.
נשים דגש על התנסות ביצירה ובהבנה של דמות העיתונות המגזרית והפריפרית.
נערוך היכרות עם העיתונות הקלאסית, ובעקבות זאת,
ננסה להבין את השינויים וההתאמות של תמונת העיתונות הכתובה והמקוונת בימים אלה.
עקב מיעוט נרשמים -
הקורס לא התקיים בתשע"ב,
עמכם הסליחה.