יהודית איתי יום א' 10:20 - 11:20 (סמסטר א')

במסגרת הקורס נעסוק ביצירתה של תרצה אתר.
יוצרת שעסקה בשירה, בספרות ילדים ובתרגום, אך זכורה בעיקר כביתו של נתן אלתרמן.
נבדוק את השפעת הקשר החזק והמיוחד שהיה ביניהם על יצירתה ובמקצת גם על שירתו...
האם הצליחה תרצה אתר להתנתק מהשפעתו של אביה ולמצוא לעצמה מקום משלה בספרות העברית?


ספרות צעירה - סמסטר א'