אורנה גרוסמרק יום א' 10:30 - 12:00

הקורס מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה ולחשוף את השומעים לחשיבה הסוציולוגית.

הקורס יזמן ללומדים התוודעות שיטתית להשפעתה של החברה על פעולותיהם של אנשים, ולהשפעתם של יחידים על החברה בה הם חיים, זאת באמצעות מושגים ותיאוריות שפיתחו סוציולוגים על טיבם של יחסי הגומלין בין יחידים וקבוצות בחברה האנושית.

כמו כן נעסוק במושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנת התנהגות חברתית, תהליכים חברתיים ומוסדות חברתיים, תוך המחשה ויישום של המושגים, התיאוריות והמחקרים הסוציולוגיים. כל זאת תוך ניתוח, הבנה ודיון ביקורתי של סוגיות חברתיות ממשיות ותוך התמקדות במציאות הישראלית.

הקורס יכלול סיור לאחד האתרים בגליל שעליהם ילמדו (בתשלום נפרד)
עקב מיעוט נרשמים -
הקורס לא התקיים בתשע"ב,
עמכם הסליחה.