מירי סיני יום ג' 10:20 - 11:20

המשך הקורס באותה מתכונת של השנים הקודמות.
צפייה מונחית בסרטים קצרים העוסקים בעולמם של הזקנים ובני משפחותיהם. הסרטים מזמנים נושאי שיחה שקשה להעלות בדרך אחרת, ומאפשרים דיון ממוקד בדילמות ובנושאים רלוונטיים. 


חידוש השנה -
המשתתפים מוזמנים להכין "נושא אישי",
בעזרתה האדיבה של מנחת הקורס.

זקנה מהסרטים