תכנית יד בן-צבי

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/yad/yadbenzvi2017%20web.jpg

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/amuta_activity/katedra/yad/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D.JPG