תמונות מטיולי קהילה בקש"ר

טיול לתל-אביב 24-27.6.14