בשביל הגליל

פרויקט משותף, זו השנה השלישית של ותיקי הגליל פלמ"חניקים ונערים ונערות מהמרכז למחוננים בתל-חי.
לקראת השנה החדשה תתפרסם תכנית ומועד הקורס, במסגרת הקורסים הבין דוריים.