מפגש ראש חודש -"קפה גליל"

                            ביום רביעי 25.1.2012     

במועדון החברים, בקיבוץ כפר-בלום.

בתוכנית:

09:00-10:30 "מיין יידישע מאמע"- הרצאה בליווי מצגת בהנחיית:

                          אהרון פריאל מכפר-ורדים.

       איך השיר הזה נולד? היכן נכתב? מי כתב את המילים? מי חיבר את הלחן?

                          איך נהפך השיר לסובב עולם? מי היו מבצעי השיר?

                          ולמה הוא מרעיד לנו את הנשמה עד היום?                 

10:30-11:00  קפה ומאפה בחברותא

11:00-11:45  מפגש עם מזכירת הקיבוץ רקפת הדני-פרסר ומנהלת הרווחה יהודית המאירי.

11:45-12:00  אינפורמציה ועדכונים לגבי המיזם לאסוף את השברים" .

                                 להתראות,

מירי סיני,                         עידית חמל, מנכ"ל

רכזת התוכנית                  עמותת ותיקי הגליללצורך ארגון ההסעות, נא להירשם עד יום ראשון 18.01.12


                    04-6817944 שלוחה 1