24.10 - מחלמוניות פסגת הר-מירון לעין חומימה


בשעה 7:30 - נפגש ברחבת החניה בצומת הגומא. 

פותחים שנת טיולים ממרום ההר הגבוה מירון, 

התרגשות בפריחת חלמוניות וסתונית בכורה, 

ירידה בחלקת הארזים, הקטלבים וסבך החורש. 

בירידה לעין חומימה יש צורך במקלות הליכה. 


א. בוקר בחניון פסגה סמוך לרכב. 

א. צהריים בחניון חומימה סמך לרכב. 

יש להצטייד בליטר וחצי מים, כובע וקרם הגנה. 

חזרה משוערת 16:00. 

להרשמה: נגה שוֹשן 6817944 שלוחה 1.

ביטול שבוע ממועד הטיול יגרור חיוב 50% מעלות הטיול.