טיול שנתי


טיול שנתי תשע"ג - 10/11/12.3.2013 לאזור שפלת יהודה

טיול שנתי תשע"ב - היי דרומה לאילת - 2012

טיול שנתי תשע"א - תל אביב - עיר בלי הפסקה - 2011